ABRUZZESE

ABRUZZESE

9€

Pomodoro, mozzarella, salame dolce abruzzese e pecorino